Zaškrtnutím tlačítka "Souhlasím se zpracováním osobních údajů" uděluji dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (v platném znění) společnosti Automic4U s.r.o., sídlo společnosti: Hodějice 369, 68401 - IČO: 08685908 (dále jen správce) a to:
1.    V rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefon.
2.    Za účelem marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb.
3.    Po dobu nezbytně nutnou, maximálně však 2 roky ode dne přihlášení.
4.    Jsem si vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se  zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný
5.    Po celou dobu zpracovávání osobních údajů k nim máte přístup. V případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti, máte právo na vysvětlení či jejich opravu písemnou výzvou.