Rozjeďte to naplno

Velmi důležitou součástí úspěšného používání je i potřebné vzdělávání Vašich zaměstnanců. Uživatelé automatizačních softwarů následně využívají veškeré dostupné funkce na maximum a netráví zbytečný čas hledáním a zkoušením. Zkrátka zadají to, co přesně potřebují a jdou na další úkol. 

Proto Automic4U nabízí širokou paletu možností, jak do toho Vaše IT specialisty dostat. Zaškolit je na začátku, aby věděli, jak na program.  

Často žádané 
osnovy školení

Každé školení sestavujeme individuálně dle požadavků zákazníka a dle používaných funkcí. Řada školení má ovšem velmi podobnou osnovu, proto uvadíme níže orientačně okruhy: 

  • přehled využívaných funkcí v dané společnosti
  • možnosti rozšíření o funkce nové
  • poslední aktualizace a jejich novinky
  • co se chystá / na čem se pracuje
  • nejčastěji řešená problematika na straně zákazníka
  • konzultace a modelové situace

Chápeme, že mají uživatelé plno dotazů, proto věnujeme na každém školení dostatek času tomu, že řešíme modelové situace, problematiku jednotlivých okruhů a zodpovídáme dotazy, které k danému tématu zazní.