- více jak 20.000 serverů

- pro nadnárodního dopravce

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

  • automatizacké zálohování
  • automatický backup při výpadku
  • jasně definované postupy při řešení možného výpadku

PŘÍNOS

  • zkrácení času reakce při řešení výpadku
  • snížení náročnosti na fyzický zásah
  • preciznost zadaných postupů

POPIS PROJEKTU

Pro většinu zákazníků je klíčové, aby uchovávali svá data v bezpečí. Musí být totiž schopni obnovit důležitá data ze zálohy v případě výpadku. 
Tento projekt popisuje, jak pomocí automatizace můžeme dosáhnout cílům zákazníka a mít všechny potřebná data zálohovaná.
Na přání zákazníka připravíme tyto automatické zálohy pro každou aplikaci či systém včetně logiky v případě neúspěšné zálohy.
Pro firmy s desetitisíci servery jsme navrhli systém záloh a to včetně potřebné logiky, co dělat v případě, že se některé zálohy nepovedou.

Automatické algoritmy mohou v těchto situacích nahradit manuální zásahy administrátorů a vše řešit bez jakéhokoliv dalšího zásahu.
Výsledkem je šetření nákladů i časového fondu při fyzickém zásahu. Stejně tak je zajištění jasně dodrženého nastaveného postupu pro případ obnovy.
Díky automatizaci procesů totiž zajistíte přesnost provedených kroků, které je třeba opakovat a zároveň si uvolníte ruce na další potřebnou práci či vývoj.