Pravidelné kopie systémů SAP (ASC)

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

  • zvýšení bezpečnosti toku dat
  • zjednodušení práce
  • automatizace

PŘÍNOS

  • kratší čas odstávky systému
  • práce s aktuálními daty
  • snížení nákladů na vytváření kopií

POPIS PROJEKTU

Každá větší firma využívá účetní a skladový program. Celosvětově je hojně používaný SAP,  který má na miliony uživatelů. Odběratelé, dodavatelé, ale i zákazníci si následně potřebují vyměnit velkou dávku dat, proto využívají podobné programy. Výměna a automatizace dat je totiž už dnes nutností, proto se dostává do popředí a řeší se i potřebná bezpečnost přenosu dat mezi dvěma subjekty.

IT oddělení našich zákazníků ovšem tíží, že potřebují mít připravené prostředí pro vývoj a testy na SAP systémech. K tomu musí zajistit, aby byly tyto systémy aktualizovány produkčními daty. A kvůli tomu se musí dělat kopie SAP systémů na testovací a vývojové servery.

Zmiňované aktivity vyžadují často odstávku systému a mnoho práce Vašich administrátorů někdy i v řádu několika dnů a to nemluvně o případných chybách a potřebných opravách.

Automatizace SAP systémových kopií Vám redukuje všechny nežádoucí elementy této práce.

1. Kratší čas odstávky a to někdy až 3-5ti násobně tím, že:
 - automaticky můžete dělat více věcí paralelně
 - posloupné operace provádíte ihned po skončení předchozího kroku
 - u některých operací můžete okamžitě spustit opravné operace na vyřešení známých problémů, které mohou v průběhu nastat

2. Sníží se náklady na každou takovou kopií systému díky:
 - méně manuální práci, která se často provádí o víkendech a v noci
 - zkrácení doby odstavení důležitých systémů, omezení vzniku chyb
 - kratší době, kterou stráví na kopií Vaši odborníci

Možnost provádět tyto kopie ocení hlavně vývojáři, kteří je můžou provádět častěji a testovat vše na reálných datech. Stejně tak je oceníte i vy při následném testování.

Rádi Vám předvedeme celý proces od A do Z, abyste měli možnost vše vidět na vlastní oči nebo můžeme zařídit i PoC přímo na Vašich testovacích strojích.