Zrychlení potřebných výstupů

Široké využití napříč obory

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

  • zjednodušení práce
  • zrychlení práce
  • omezení chybovosti

PŘÍNOS

  • úspora nákladů i pracovní kapacity
  • přehlednost
  • reporty chyb a anomálií

POPIS PROJEKTU

Každý větší zákazník má svůj vlastní změnový systém, který řídí a zaznamenává veškeré změny, incidenty a další důležité věci. Často k některým změnám používá stejné postupy, které se dají lehce i náročněji zautomatizovat.

Pro naše zákazníky jsme vyvinuli a implementovali nespočet automatizovaných procesů. Od nejlehčích (např. zálohy systémů), přes specifické (např. decommision proces, kdy naopak zákazníkův server již nepotřebuje a chce jej korektně ukončit.), až po velice komplexní procesy (např. na vytvoření nového serveru s aplikací od A do Z).

Tyto procesy vždy komunikují se změnovým (ITIL) toolem, kde si zákazník určí, co vlastně chce a pak již začíná práce automatizace. Může vytvořit veškeré změnové tikety se sekvencí jednotlivých úkolů a jejich pořadí. Jakmile je zákkazník vytvoří, schválí jen tuto změnu a dále pokračuje automaticky, kdy je třeba nachystat server, nainstalovat veškeré požadované komponenty, připravit disky, nastavit síť a DNS záznamy, upravit záznamy v CMDB pro tento server a zprovoznit jej do funkčního stavu.

V průběhu celého procesu jsou různé kontroly, které zajištují, že předchozí kroky byly provedeny úspěšně, aby mohl uživatel dále pokračovat. Pokud nějaký krok selže, lze buď automaticky opravit/opakovat danou akci, či připsat jednotlivý další krok, který se nepovedl tomu, co má danou část na starosti, aby krok dokončil manuálně a mohl dále pokračovat proces automaticky.

Vždy je třeba na začátku vývoje provést analýzu, jak by správně měl celý proces fungovat a mít sepsáno, jak danou věc naprogramovat. To je základ k tomu, aby byl proces správný a negeneroval chyby a také mít tyto ITIL procesy někde zaznamenané.

Po otestování a nasazení první verze často zákazníci tyto procesy ještě více zlepšují a sami vidí, jak jim tento projekt ve výsledku pomáhá a co jim přináší navíc, například z pohledu reportů a podobných vychytávek.

Rádi s Vámi projdeme změnový proces, který vás trápí a chtěli byste jej zautomatizovat a třeba přijdeme již s nápady, které jsme aplikovali i u jiných zákazníků a mohli by Vám také v procesu pomoci.