Více jak 20.000 serverů

Pro nadnárodního dopravce

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKA

  • automatizacké zadávání
  • kontrola
  • bezpečnost

PŘÍNOS

  • Automation GOLD EXTRA
  • Vývoj stavu, zastavení, úpravy

POPIS PROJEKTU


     Většina serverových platforem podléhá neustálým útokům hackerů, kteří usilují o Vaše data a proto je potřeba, aby systémy měly nejnovější aktualizace. Pokud jste firma s více počítači a servery, je třeba je neustále aktualizovat a implementovat nově vydané záplaty.

     Řešení na míru pro jednoho našeho zákazníka s více jak 20ti tisíci servery zahrnuje od plánování, provedení error handlingu a monitoring od začátku až do konce. Vlastníci daných serverů zadají do změnového systému, kdy a co chtějí opatchovat. Zde nastává standartní schvalovací proces, který je plně ve Vaší režii. Jakmile je patchování schválené a naplánované, přichází na řadu automatizace, která již vše vykoná.

     V naší realizaci je rozdělena na dvě fáze a to tak, že pár dnů před samotným patchingem se provede na danném serveru 
kontrola, zda-li je systém nachystán. Zajistí se kontrola místa, přístupů a všeho potřebného před aktualizací.

     Jakmile je kontrola úspěšně provedena, nastává čas aktualizace a spustí se samotný proces. Ten zahrnuje v prvním kroku vypnutí monitoringu na serveru a provedení inicializačního rebootu, který zajistí a zkontroluje, jestli je server ve správné kondici k tomu, aby mohl být opatchován. Poté již provádí samotné patchovací příkazy, které stahují nové aktualizace a instaluje je. V průběhu může nastat ještě několik restartů serverů, pokud si to situace žádá. Vždy zálaží na dané sadě aktualizací.

     Pokud vše proběhne bez problému, systém ukončí automatizaci, zapne monitoring a zapíše do změnového programu, že byl request správně implementován. 

     V celém průběhu patchingu je kontrolován každý krok a pokud dojde k selhání jakéhokoliv probíhajícího kroku, je proces okamžitě zastaven a vytvořen incident, který je poslán na konkrétní řešitelský team v závislosti na tom, o jaký krok se jedná.
V tomto incidentu jsou veškeré informace potřebné k tomu, aby jej mohl team vyřešit, včetně logů apod.
Po vyřešení incidentu automatizace zareaguje na vyřešený incident a pokračuje dále v procesu.

     Proces je velmi komplexní a nelze jej detailněji popsat. Za automatizací je schováno mnoho dalších kroků, které Vám rádi podrobněji vysvětlíme osobně. Vždy je možné k daným úkonům přidat ještě další úkoly, které mají být provedené. Ale to už je na specifikaci a požadavcích zákazníka, které následně splníme pomocí funkcí programu nebo je přímo vyvineme.